Show search form

ZCarSales.com does not store additional information about the seller except for those contained in the announcement. The site does not responsible for the published ads, does not the guarantor of the agreements and does not cooperating with transport companies.
Be carefull!
Do not trust offers with suspiciously low price.

This auction is finished. See other active auctions to find similar offers.

SUZUKI DRZ 250


Condition:Used
Date of Manufacture:20040100
Kilometres:2256
For sale by:Private seller
Date of 1st Registration:20050331
Manufacturer:Suzuki
Gears:Six-speed manual
Model:DRZ 250
Start Type:Combo
Drive Type:Chain
Engine Capacity (cc):250
Type:Enduro, Supermoto (Road Legal)
Number of Gears:6
Colour:Yellow
Product Type:Trail Bikes
Transmission:Manual
Item status:In archive   SEE NEW >>>>>   

Seller Description


DRZ 250 Suzuki Trail Bike.Original owner.Genuine 2256klmsBought new off Dealer in 2005Comes with Cover, Work stand, Charger twinair filter + standard, spare cables, Levers, plugs, Chain joiners, spare indicators and all original bits, Has bark busters, BnB Bash plate.Selling with 12mths Rego and Roadworthy Certificate.
Bike is in as New condition.
Serious buyers only, No time wasters, Price is firm.

Price Dinamics


We have no enough data to show
no data

Item Information


Item ID: 120768
Motorcycle location: Mount Evelyn, VIC, Australia
Last update: 15.05.2019
Views: 17
Found on eBay.com.au
Complain!

Do you like this motorcycle?SUZUKI DRZ 250
Current customer rating: 4/5 based on 5474 customer reviews

Typical Errors In Writing A Car Name

SUZUKtI SUZUKgI tUZUKI SUzUKI ShZUKI nSUZUKI StUZUKI SUZUKa SUZUvI SUZUKfI SsUZUKI SvUZUKI SUqZUKI SUZUyKI StZUKI SUZUKKI SjZUKI wSUZUKI SUcUKI SUmZUKI SUZyKI SUZUcI SUZtUKI SUZqUKI SUkZUKI SvZUKI SUZoUKI SUZUKn SUZUpKI SUaZUKI gSUZUKI rUZUKI SUZUKuI SUwUKI hUZUKI SUZoKI SUZUUKI SUZUKnI SaZUKI SUpUKI SUZwKI SUhZUKI SUZUxKI SUZUKjI SUZUKw SUiUKI SUZlKI SUZhKI SUZUKrI mSUZUKI fUZUKI SUZlUKI SUZUcKI SqZUKI SUhUKI SUyZUKI SUpZUKI SUZUKo SUZUaKI kUZUKI SrZUKI SUZtKI nUZUKI lUZUKI SUZjUKI aSUZUKI zUZUKI vUZUKI SUZUKl SUZUwI SlZUKI SUZUKmI SwZUKI SSUZUKI SUZUKbI SUZbUKI SxZUKI SUZUpI SUyUKI SUZUKoI xSUZUKI SUZUKg SUZUtI bSUZUKI SUZuUKI SUZkKI SUZUKr SpZUKI SUZUdI SUZUiKI SUxZUKI SUuZUKI SUZUKc SoZUKI SUuUKI SiZUKI SUZUKi SjUZUKI SUZrKI oSUZUKI SUZkUKI SUZyUKI SUZUjI rSUZUKI SUZUvKI SUZpKI SUZwUKI SUbUKI SUnZUKI ShUZUKI SUZfUKI SUZUKu SkZUKI SdUZUKI SUZUyI SUjZUKI SUnUKI SUZUKsI SUZUjKI SUdUKI SUZvKI SUZUKj tSUZUKI lSUZUKI SUZzUKI SUZUKf SUUZUKI SUmUKI SUZUKm SUZUKv SUZjKI SUcZUKI SUrUKI SUZZUKI SUZUxI SUoUKI SUZvUKI SUZUrI SrUZUKI SUZUdKI SUZUlI dUZUKI SUZmUKI ScUZUKI SUZaKI SUZxUKI SaUZUKI SpUZUKI SUZzKI SfUZUKI SUZmKI SUZUwKI SkUZUKI cUZUKI SUZUbKI SyZUKI SzUZUKI SUvUKI SUZUoI SUZUKqI SwUZUKI SUxUKI iSUZUKI SUZqKI SUZUnI iUZUKI SUZaUKI SUZUKyI SUZUmKI SUZUqI SUZUKp jUZUKI SUZbKI SUsZUKI SUZUlKI SUzZUKI SUsUKI SUwZUKI SUZUKs SUZxKI SUdZUKI SbZUKI SUZdKI SgUZUKI SUZUuI SUZUiI ySUZUKI SUvZUKI SUZiKI sSUZUKI SyUZUKI SUaUKI hSUZUKI SUZsKI yUZUKI SoUZUKI SxUZUKI uUZUKI SUiZUKI SUZUKaI SUqUKI SUZiUKI SbUZUKI SUZUKII qSUZUKI SiUZUKI SlUZUKI SUjUKI SUZUKh sUZUKI SqUZUKI zSUZUKI SUZcKI dSUZUKI SsZUKI SUZUKwI kSUZUKI aUZUKI SUZUKt SUZUqKI SUZUfI SUZUsKI SUZUbI SnUZUKI SuZUKI SUZhUKI SUZgUKI SUZUKvI SUZUKxI SUZUzI SUZUoKI ScZUKI SUZUhKI SUgUKI SuUZUKI SUZcUKI SUZUtKI SUZUKz SUZdUKI fSUZUKI SUZUKd SUZUKk jSUZUKI SfZUKI SUZnUKI SUZnKI SUZsUKI SUlZUKI SUZUKpI uSUZUKI SUfZUKI pUZUKI SUZUKcI SUZUuKI oUZUKI gUZUKI SUZUnKI SUoZUKI SUZUKq SUZUgKI SUZfKI SUZUmI SUZUKx SUZUKy SUfUKI SUtZUKI SUZUkI SUZUKdI SUrZUKI SUZUKb xUZUKI wUZUKI SUkUKI SUgZUKI pSUZUKI SmUZUKI SUZUrKI SUZUhI SUZgKI SUZUgI SUZUKlI SUZpUKI SUZUKiI SUZUsI SUZUkKI SmZUKI SgZUKI cSUZUKI SUlUKI SUtUKI SUZUzKI SUbZUKI vSUZUKI SUZUfKI SUZUKhI SUZUaI SnZUKI SdZUKI SzZUKI SUZUKkI SUZUKzI qUZUKI SUZrUKI mUZUKI bUZUKI SUZuKI DRc DqZ DRqZ DRoZ DRhZ DbRZ DRwZ DnRZ gRZ rRZ DRz DRkZ DnZ DRv DhRZ cDRZ DiRZ DrRZ lRZ uDRZ DgRZ DRjZ DRrZ aDRZ DRl DfZ vRZ DRp DRlZ DgZ DRmZ bRZ pDRZ DsRZ DRq bDRZ DRdZ DcZ DRyZ sRZ DRo DqRZ fDRZ DRtZ DRiZ DcRZ mDRZ zDRZ DRw yRZ jRZ DuZ DtRZ yDRZ DmRZ DwZ iRZ DxZ DyRZ DvRZ DRs DrZ DRy DRr DRk DtZ DpZ DiZ mRZ rDRZ DRi dDRZ DRt DvZ DRnZ xRZ DRu DRxZ DkRZ qRZ DpRZ DaRZ DjRZ DRzZ DRcZ sDRZ DRfZ wDRZ DRd DoZ DwRZ DzRZ zRZ DuRZ DsZ nDRZ DRj lDRZ kRZ tRZ nRZ DyZ DoRZ aRZ tDRZ DRm hRZ DRa cRZ DbZ jDRZ DzZ wRZ fRZ DRaZ uRZ gDRZ DRsZ DRn DRbZ DaZ DjZ DDRZ hDRZ DRuZ pRZ DRRZ oDRZ DlZ DdRZ DRf DRZZ DRvZ DmZ DRb kDRZ DRg vDRZ DfRZ qDRZ iDRZ DdZ DRgZ DRpZ xDRZ DxRZ DkZ DRx DRh oRZ dRZ DhZ DlRZ u50 2509 2b0 y250 2s0 250o 2b50 250p 25k 25v 25n 25t0 2250 25j 25h 2a50 g50 l250 2650 m250 25h0 259 j50 25z0 2n50 2g50 o250 2150 n50 c250 25z 25b0 250- 2h0 2590 q50 k50 2v0 25g0 d50 2m50 25l z50 2t0 150 2550 2d0 2u0 2f50 25r0 2540 w50 2w50 25r q250 1250 k250 b50 c50 25f0 25c0 a250 r50 25n0 25y 2t50 25u p50 v50 2k50 25q0 w250 25x 2p50 25i0 25m 2n0 25y0 l50 25p 25o0 2j50 v250 2y50 2h50 25o o50 25j0 25f 2z0 g250 2m0 2o50 2r0 2v50 f50 s50 2u50 s250 y50 2k0 2y0 25- 2450 2w0 2560 2500 3250 2c0 2c50 240 b250 j250 2d50 25w 25s0 2350 25d0 2l0 25s r250 p250 25w0 25a n250 2q0 2j0 25c h50 m50 a50 u250 2i50 2l50 d250 25d 25u0 2z50 t250 25l0 25-0 2a0 25q 2o0 2g0 h250 25b i250 2i0 t50 25a0 2s50 2r50 x250 2x50 25g 25p0 25m0 2x0 f250 25x0 350 2f0 25i 2p0 2q50 i50 25t 25k0 260 25v0 x50 z250

Visitors Also Find:

  • Suzuki DRZ 250 Used
  • Suzuki DRZ 250 250L
  • Suzuki DRZ 250 Yellow
  • Suzuki DRZ 250 Manual